ΜΟΣΧΑΡΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

mosx01

ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ

mosx03

ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ MΕ ΟΣΤΟ

mosx04

ΟΥΡΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx06

ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx07

ΛΑΠΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx08

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΟΣΧΟΥ

mosx09

ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

mosx10

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx11

ΚΙΛΟΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx12

ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx05

ΣΠΑΛΟΜΥΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx13

ΝΟΥΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx14

XTENI ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx15

ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

mosx16

ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

mosx17

RIBEYE ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx18

ΤΑΣ ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ

mosx19

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙO

mosx20

ΚΙΜΑΣ ΛΑΠΑ ΜΟΣΧΟΥ

mosx21

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ

mosx22

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx23

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx24

BURGER ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx25

ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx26

ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx27

Τ-ΒΟΝΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

mosx02

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

mosx29

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

mosx30

ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

mosx31

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

mosx28